Kontakt z nami

Kogo szukamy?

Naturalnych i uśmiechniętych dziewczyn i kobiet! Nie musisz mieć 20 lat i figury top modelki, żeby osiągnąć wysokie zarobki. Nasi klienci bardziej doceniają w videomodelkach ich naturalność, swobodę i spontaniczność niż wygląd rodem z okładki Vogue!

Chcę pracować jak najszybciej

Aby dokonać zgłoszenia wypełnij poniższy formularz.
Pola oznaczone * są obowiązkowe.
captcha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.Polityka prywatności*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji obecnej na stanowisko wideomodelki*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji przyszłych na stanowisko wideomodelki
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera
Każda ze zgód może być w każdej chwili cofnięta.

Administratorem danych jest Intercam Studios Germany GmbH z siedzibą w Berlinie, Grossbeerenstrasse 2-10 Haus 1, 12107 Berlin, adres e-mail [email protected] (dalej: INTERCAM). INTERCAM przetwarza Pani/Pana dane dla celów:- przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko videomodelki lub moderatora a także przyszłych rekrutacji – prowadzenia działań marketingowych – przesyłania mailingu, materiałów mogących Panią zainteresować, informacji nie mających cech ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dostępnego pod adres e-mail: [email protected] Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wybranej formy kontaktu (e-mail, telefon). Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Ma Pani/Pana następujące prawa, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu. Ma Pani prawo złożyć żądanie usunięcia Pani danych osobowych – poprzez złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody – które spowoduje niezwłoczne usunięci ich przez INTERCAM, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail bądź pisemnego na adresy wskazane w zdaniu pierwszym. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres działań marketingowych, aż do cofnięcia zgody, a następnie przez czas wygaśnięcia Pani/Pana roszczeń przeciwko INTERCAM, tj. nie dłużej niż 3 lata. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcą Pana/Pani danych są podmioty świadczące usługi hostingowe. Dane nie podlegają profilowaniu i nie są automatycznie przetwarzane. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego ale nie do organizacji międzynarodowej.

Adres korespondencyjny

Intercam Studios Germany GmbH & Co. KG
Grossbeerenstrasse 2-10 Haus 1
12107 Berlin, Germany

Kontakt z nami

Możesz się z nami skontaktować również telefonicznie

Telefon: 609 647 437

Praca dla moderatora

Znasz język angielski i niemiecki i chciałabyś / chciałbyś spróbować swoich sił jako moderator? Przejdź na stronę pracaczat.pl